วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (เสริมสวย) 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 28 ก.พ. 66
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 13 ก.พ. 66
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 13 ก.พ. 66
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน) พนักงานร 18 ต.ค. 65
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน ก.ย. 65 12 ต.ค. 65
รายงานการเงินระบบGFMIS พ.ศ. 2565 12 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่ 06 ต.ค. 65
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ(รุ่นที่ 31)ปีการศึกษา 256 31 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (รอบ 2) ปี 2566 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 09 มี.ค. 66
ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ s/2565 07 มี.ค. 66
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 โควตา 13 ก.พ. 66
คำสั่งเทียบโอน ปีการศึกษา 2/2565 11 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 06 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส.ปีการศึกษา 2566 ระบบปกติ ทวิภาคี ทวีศึกษา ผู้ด้อยโอ 06 ธ.ค. 65
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 29 -30 25 ต.ค. 65
บัตรลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 20 ต.ค. 65
ภาพกิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 1054065
Page Views 2342894
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด