วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
News
20/09/2022
15/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
01/08/2022
20/07/2022
19/07/2022
10/06/2022
30/05/2022
new student
22/09/2022
16/09/2022
09/09/2022
10/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
28/04/2022
21/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
Activity
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
Stats
Start 04/01/2017
Last Update 22/09/2022
Visitors 818002
Page Views 1947561
The poll
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด