วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
บันทึกความร่วมมือข้อ MOU
วันจันทร์ ที่20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี บันทึกความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการโครงการห้องเรียนอาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี กับ สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,16:53   อ่าน 534 ครั้ง