วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
ตรวจ ATK ให้นักศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด On site วันที่ 13 ม.ค. 2565
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,09:17   อ่าน 606 ครั้ง