วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 29 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 29 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 08 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 08 พ.ค. 66
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 12 เม.ย. 66
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 12 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (เสริมสวย) 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 28 ก.พ. 66
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 13 ก.พ. 66
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 13 ก.พ. 66
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 30 เเละ รุ่นที่ 31 11 พ.ค. 66
ตารางเรียน ตารางสอน (ระบบปติ ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา เเละระบบผู้ด้อยโอกาส ปีการศึกษา 1/2566 10 พ.ค. 66
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 31 รอบสอง ปี 2566 02 พ.ค. 66
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ปวช./ปวส.ระบบปกติ/ทวิภาคี ประจำปีการ 02 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ (รอบสอง) ปีการศึกษา 2 25 เม.ย. 66
แจ้งปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (กำหนดเปิด และ ปิด ภาคเรียน) 07 เม.ย. 66
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ(รุ่นที่ 31)ปีการศึกษา 256 31 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (รอบ 2) ปี 2566 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 09 มี.ค. 66
ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ s/2565 07 มี.ค. 66
ภาพกิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 29/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1100892
Page Views 2412537
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด