วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 30 เเละ รุ่นที่ 31
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2566 
(กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 
ปวส.รุ่น 30,31
ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 - 8 ตุลาคม 2566
************************************

ตารางสอนครูรายบุคคล

     
     
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 616 ครั้ง