วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอน (ระบบปติ ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา เเละระบบผู้ด้อยโอกาส ปีการศึกษา 1/2566

ตารางเรียน ตารางสอน 
ปีการศึกษา 1/2566

ระดับชั้น ปวช.


ระดับชั้น ปวส.ตารางสอนรายบุคคล ครู

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 778 ครั้ง