วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ปวช./ปวส.ระบบปกติ/ทวิภาคี ประจำปีการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา

        ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 87 ครั้ง