วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ(รุ่นที่ 31)ปีการศึกษา 256
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 564 ครั้ง