วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 โควตา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 285 ครั้ง