วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 29 -30
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565 
(กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 
ปวส.รุ่น 29 -30
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2565 - 19 มีนาคม 2566
************************************

ตารางสอนครูรายบุคคล

โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 779 ครั้ง