วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา
สำหรับนักเรียน ระบบปกติ และระบบทวิศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) หรือ ม.ส. ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ณ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 
สำหรับนักศึกษา ระบบทวิภาคี ที่มีผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ให้ทำการลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคเรียนหน้า และมีผลการเรียนเป็ฯ ม.ส. ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ตามวันและเวลาดังกล่าว

https://drive.google.com/drive/folders/1ZcFPhrqjyX0auloyWaJeZ_ar_WqPDn_8?usp=sharing

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 434 ครั้ง