วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 961.8 KB
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 740 ครั้ง