วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบแรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 529 ครั้ง