วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2566
ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ สวัสดีปีใหม่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
สาขาคอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนายทหารหลักสูตรนายสิบชั้นต้น รร.ม.ศม.ค่ายอดิศร
กิจกรรมสถานีวิชาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 31
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,09:07   อ่าน 118 ครั้ง