วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้และรับการตรวจ ATK อย่างถูกวิธี เตรียมความพร้อมก่อนเปิด On site วันที่ 4 ม.ค. 2565
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,09:06   อ่าน 822 ครั้ง