วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
ตรวจประเมินความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน ON SITE วันที่ 17 ธ.ค. 2564
คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมเพื่ออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบ On Site
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,22:09   อ่าน 853 ครั้ง