วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ สระบุรี ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส 14 ธค 2564
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ สระบุรี ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,11:33   อ่าน 789 ครั้ง